Load balancer - Terhelés elosztó

Hálózati szolgáltatások

Kiszolgáló pár célja, hogy a VIP - virtuális IP címeket kezelje, mindig elérhetőek legyenek. VIP címek vannak a publikus Internet és privát oldalon is.

Ezeken a kiszolgálókon fut továbbá a HAProxy alkalmazás is, ami a terhelés eloszlást végzi a web és egyéb kiszolgálók között.


Corosync, Pacemaker

Csomagok telepítése

yum install pacemaker pcs resource-agents corosync

Pacemaker konfigurálása

[lb01,lb02]  /etc/hosts

......

192.168.x.x lb01

192.168.x.y lb02

[lb01,lb02] firewall-cmd --zone=internal --change-interface=eth1

[lb01,lb02] firewall-cmd --zone=internal --add-port=5404-5406/udp --permanent

[lb01,lb02] firewall-cmd --zone=internal --add-port=2224/tcp --permanent

[lb01,lb02] firewall-cmd --reload


[lb01,lb02] echo <pass>| passwd --stdin hacluster

[lb01,lb02] systemctl start pcsd.service

[lb01,lb02] systemctl enable pcsd.service


[lb01,lb02] systemctl enable pacemaker

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pacemaker.service to /usr/lib/systemd/system/pacemaker.service.

[lb01,lb02] systemctl enable corosync

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/corosync.service to /usr/lib/systemd/system/corosync.service.

[lb01,lb02] systemctl start corosync

[lb01,lb02] systemctl start pacemaker

[lb01]# pcs cluster auth lb01 lb02 -u hacluster -p <pass>

lb02: Authorized

lb01: Authorized

...

[lb01] pcs cluster start --all

lb02: Starting Cluster...

lb01: Starting Cluster...

[lb01] pcs property set stonith-enabled=false

[lb01] pcs property set no-quorum-policy=ignore

[lb01] pcs resource defaults migration-threshold=1

Szolgáltatások konfigurálása

[lb01]pcs resource create cachevip01 ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.x.x cidr_netmask=24 nic=eth1 op monitor interval=30s # private VIP 1

[lb01]pcs resource create dbvip01 ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.x.y cidr_netmask=24 nic=eth1 op monitor interval=30s # private VIP 2

[lb01]pcs resource create privvip01 ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.x.z cidr_netmask=24 nic=eth1 op monitor interval=30s # private VIP 3

[lb01]pcs resource create vip01 ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=x.y.z.h cidr_netmask=24 nic=eth0 op monitor interval=30s # public VIP 1

HAProxy

Kernel konfiguráció

/etc/sysctl.d/kerneltuning.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1


HAProxy telepítés

yum install haproxy socat

A HAProxy konfigurációja egy külön cikkben lesz tárgyalva

Redundancia megvalósítása

A redundanciát a Pacemaker és a Corosync együttesen biztosítják. A Corosync feladata az egyes kiszolgálók közötti kapcsolat fenntartása és az egyes kiszolgálók elérhetőségének biztosítása. A pacemaker felelős a beállított resource-ok (virtuális IP címek) kiosztása és szükség esetén a másik node-ra való mozgatása. 2-16 kiszolgálóhoz is használgatóKulcsszavak: Magas rendelkezésre állás, High availability, Terhelés elosztás, Linux

Új hozzászólás: