Linux állásinterjú kérdések

Néhány ötlet egy Linux rendszergazda interjú kérdésekre


Egy Linux rendszeren mit mutat meg a load és hogyan lehet megnézni?

Az adott időpillanatban futási időre várakozó processzek számát adja meg 1,5 és 15 percre vonatkozólag. Megnézni pl az uptime, w és top parancsokkal lehet.

Mi a különbség a hard- és a softlink típusú szimbolikus linkek között?

A hardlink a fájlt leíró inode-ra mutat, míg a symlink(softlink) egy fájlhoz hasonlóan tárolt mutató, ami egy nevet és a  hivatkozótt fájl vagy könyvtár elérési útját tárolja.

Hardlink csak azonos partíción vagy logical volume-on  lévő fájlra mutathat, míg a softlink akár máshol tárolt fájlra és könyvtárra is mutathat.

 Milyen processz és IO ütemezőket ismersz?

cfq, deadline, noop
CFQ (Completely Fair Queuing), ionice-szal módosítható, időosztáson alapul
noop: A trivial scheduler that just passes down the I/O that comes to it. Useful for checking whether complex I/O scheduling decisions of other schedulers are not causing I/O performance regressions.
deadline: Usually, requests are stored in queues (read and write) sorted by sector numbers. The DEADLINE algorithm maintains two additional queues (read and write) where the requests are sorted by deadline. As long as no request has timed out, the “sector” queue is used. If timeouts occur, requests from the “deadline” queue are served until there are no more expired requests.
Anticipatory scheduling:Sometimes wait for process whose request was last serviced. Keeps disk idle for short intervals.
Beállítása:
:~# cd /sys/block/sda/queue
:/sys/block/sda/queue# cat scheduler
noop anticipatory deadline [cfq]
:/sys/block/sda/queue# echo deadline > scheduler
:/sys/block/sda/queue# cat scheduler
noop anticipatory [deadline] cfq


 Mi az a SELinux?

Security Enhanced Linux rövidítése, ez lényegében egy kernel szintű, az alap jogosultság kezelőnél kifinomultabb jogosultság kezelő rendszer.

 Mutasd be, hogy mi a RAID, milyen RAID szinteket ismersz?


Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks rövidítése. Segítségével a fizikai diszkek csoportba foglalhatók. Felhasználási céltól függően ezek a csoportok kialakíthatók úgy, hogy gyorsak legyenek, nagy hibatűréssel bírjanak, vagy a kettő között, se nem túl gyors, se nem nagy hibatűréssel bírjanak, cserébe nagyobb arányú adatmennyiség legyen használható a fizikai lemezek nyers adatmennyiségéhez viszonyítva.
Nagy IO teljesítményre a RAID0 (stripe) használható, de nincs hibatűrése a fizikai lemezek csupán egy nagyobb egységként való felhasználása miatt, így csak speciális esetben használt.
A RAID1 (mirror) nagy adatbiztonságának oka, hogy az adatok minden lemezen, megtalálhatók.
A RAID5 a fentiek közötti kompromisszum, 1 lemez hibáját viseli el, cserébe 1 lemeznyi helyet használ fel a rendundancia biztosítása miatt.
A RAID6 a fentihez hasonló, de a rendundanciát 2 lemez felhasználásával biztosítja, cserébe 2 lemez hibáját tűri el adatveszteség nélkül.
A RAID 10, 01 a RAID0 és RAID1 kombinációja. Minimum 4 lemez kell hozzá, de a gyorsaság és adatbiztonság miatt  csak a nyers kapacitás 50%-a használható.
RAID 50,60 két RAID5 vagy RAID6 RAID 0 csoportba foglalása. Nagy számú diszkeknél javasolt.

 Mi az a VLAN?

Az IP csomag fejrészében jelölhető, hogy az adott adatcsomag melyik Virtual LAN-ba tartozik. Ezzel a megoldással az azonos fizikai hálózaton forgalmazott adatok elkülöníthetők.

 Mik az alapvető különbségek a TCP és az UDP között?

A TCP hibatűrő adatforgalmazást valósít meg, amely segítségével a küldő és a fogadó fél is meggyőződhet arról, hogy az átvétel alatt az adat nem változott meg. Az UDP esetén nincs hálózati kapcsolat felépítés, lebontás és vétel nyugtázása. Jellemzően olyan protokollok használják, ahol egy-egy csomag elvesztése sem okoz problémát.

 Mit jelent a TCP esetén a háromfázisú kézfogás (three-way handshake)?

A TCP kapcsolat félépülésének folyamatát írja le.
A folyamat lépései:
1. A küldő fél (A) SYN flag-gel jelölt csomagot küld a fogadó félnek (B). A sequence numbert egy választott értékre állítja be - X.
2. A fogadó fél (B) egy SYN és ACK flag-gel jelölt csomagot küldd az A félnek. A sequence numbert egy választott értékre állítja be - Y, valamint az acknowledgement értékét X+1-re állítja
3. Az A fél ACK flag-gel jelölt csomagot küld, Az acknowledgemement értéket Y+1-re állítja.
Ezt követően kezdődhet a forgalmazás a FIN flaggel jelölt, a kapcsolat lezárására vonatkozó csomag küldéséig.

A ping és a traceroute parancsok alapesetben milyen portokollon kommunikálnak?

UDP

 Mi a feladata a PTR rekordnak a DNS rendszerben?

Az IP címhez tartozó domain nevet írja le, reverse DNS lookup során használatos.

 Hogyan irányítod át egy Bash script STDERR csatornáját az STDOUT-ra?

2>&1

 Mit jelent Bash esetén a "$#"?

A kapott argumentumok számát adja meg.

Mikor futnak az alábbi Cron feladatok?

# m h dom mon dow user  command
0 3    * * *    backup     /usr/local/bin/script
0 7    1 * *    root    /usr/local/sbin/script
30 *     * * *  root    /usr/local/sbin/script
0 15    * * 4   root    /usr/local/sbin/script
0 5     * */2 0 root    /usr/local/sbin/script
0 6     1 * *   root    /usr/local/sbin/script

Milyen célt szolgál, milyen előnyökkel, esetleg milyen hátrányokkal jár/járhat az LVM (Linux) használata?

Logical Volume Management rövidítése. Segítségével a fizikai háttértár eszközökön, illetve a rájuk épített RAID tömbökön létrehozott fájlrendszer mérete az igényeknek megfelelően növelhető és csökkenthető. Nagy előnye, hogy az előre ki nem számítható adatmennyiség növekedését is bonyodalom nélkül tudja kezelni a kiszolgáló. Segítségével a fájlrendszer aktuális állapotáról pillanatképet (snapshot) lehet készíteni, így a kötet mentése és visszaállítása is megoldható. Hátránya talán a kissé összetettebb adattárolási struktúra.


Kulcsszavak: Linux, Cron, Bash, RAID, TCP, VLAN

Új hozzászólás: